Protestantse Gemeente Oude Wetering

100 jaar Gereformeerd Kerkgebouw Afdrukken

                                                                                    Klik op de foto's voor meer!Klik op de foto!

 

 


20 mei 1909 / 20 mei 2009
Eeuwfeest van de voormalige Gereformeerde Kerk, Kerkstraat 50 te Oude Wetering.

Op hemelvaartsdag 2009 vierde de Protestantse Gemeente te Oude Wetering dat het voormalige Gereformeerde Kerkgebouw precies 100 jaar bestaat. De kerk is namelijk in gebruik genomen op 20 mei, hemelvaartsdag 1909.
Het is een prachtige dag geworden. Veel gasten hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven en oud-gemeenteleden kwamen van heinde en verre om deze dag mee te beleven. Het werd een ware reünie van gemeenteleden en oud-gemeenteleden.
De kerkdienst, waarin onze eigen predikant voorging, was een mix van traditioneel en hedendaags, zelfs werd de oude berijming van psalm 46 vers 2 gezongen. De kinderen mochten rondgaan met mandjes met steentjes, waaruit alle aanwezigen de mooiste mochten kiezen en even later werden alle steentjes door ieder persoonlijk in de fontein voor in de kerk gelegd als herinnering en als kostbaar aandenken aan de aanwezigheid van zoveel mensen.
De toespraak van ds. Meijer vanaf de kansel was een weergave van zijn persoonlijke herinneringen aan een aantal wetenswaardige gebeurtenissen door de jaren heen en van zijn blijdschap dat het kerkgebouw nog in gebruik is.
Een aantal wetenswaardigheden en leuke details zijn ook te vinden in het door Joop Kret ter ere van deze dag samengestelde boekje, dat bij vertrek aan alle aanwezigen werd uitgereikt.
Ook voerde ds. Gortzak uit Zweden het woord. Hij benadrukte hoe fijn hij het vond, dat hij in de gelegenheid was dit feest hier met ons te vieren.
De toespraak van wethouder Uit den Boogaard van gemeente Kaag en Braassem was een uitgesproken intentie tot het samen zoeken naar invulling voor de activiteiten waarvoor dit beeldbepalende gebouw in de toekomst kan worden gebruikt.
Daarna werd bekend gemaakt dat dit kerkgebouw vanaf 21 mei 2009 de naam “Sprengkerk” zal dragen en het andere kerkgebouw de naam “Schakelkerk”.
Ook werd medegedeeld dat op 20 mei 2009 ‘Stichting Spreng & Schakel’ is opgericht. Deze stichting wil op een eigentijdse manier activiteiten ontwikkelen met als doel het behoud van onze beide kerken aan de Oude Wetering en zo inhoud geven aan de prachtige begrippen uit de visie van onze kerk, t.w. ‘Wij willen een bloeiende, actieve geloofsgemeenschap zijn voor de Heer, zodanig dat wij gastvrijheid en zorgzaamheid uitstralen voor elkaar en voor de wereld om ons heen’.
‘Stichting S&S’ zal bestaan uit personen van binnen en buiten de kerk en wil activiteiten ontwikkelen voor jong en oud. Onze fraaie kerkgebouwen kunnen, behalve voor de kerkdiensten, worden gebruikt voor culturele, maatschappelijke en commerciële activiteiten. Hierbij geldt natuurlijk dat deze activiteiten passen bij de waarden en normen van onze gemeente.
Er volgde aansluitend een oproep voor donateurs. De donateurs geven de nieuwe stichting de bouwstenen om het multifunctioneel inzetten van de kerkgebouwen mogelijk te maken. Al voor een bedrag vanaf € 50,--  per jaar kan iedereen zich aanmelden als donateur. Binnenkort hoort en leest u meer over de activiteiten van de stichting en de wijze waarop u mee kunt helpen onze gebouwen in stand te houden.
Hierna was het de hoogste tijd voor koffie met gebak. Het was een drukte van belang in de kerk, op het plein voor de kerk, in de bijgebouwen, in de tuin en zelfs op het kerkhof. Onder het genot van een drankje werden veel herinneringen opgehaald. Een uurtje later dan gepland werd dan toch het goed verzorgde buffet geopend. De prachtig gedekte tafels in de kerkenraadkamer en op de ouderling- en diakenbanken waren niet alleen mooi om te zien, maar het eten was ook heerlijk en goed verzorgd.
Om kwart over drie verzamelde iedereen zich weer in de kerk om te genieten van het prachtige harpspel van Gabriëlle van Velzen en zongen we ter afsluiting lied 114 uit Tussentijds: “Ga met God! Vaya Con Dios en à Dieu!”, waarna iedereen tevreden huiswaarts keerde.
Een greep uit de reacties in het gastenboek:
- Een heel mooie herdenkingsdienst!
- Bijzonder om al die bekenden weer te ontmoeten!
- Fijn om weer eens in mijn oude kerk geweest te zijn!
- Ik was verrast door de sfeer!
- We leken wel allemaal familie van elkaar!
- Ga zo door en Gods zegen over de toekomst!
- Het was geweldig, bedankt!
- Een uitnodiging van goede kwaliteit en een warm welkom!
- Een mooie kerkdienst!
- Een bijzonder feestelijk weerzien met veel oude bekenden!
- Lieve gemeente héél veel dank!
En uit de e-mail, die wij de volgende morgen ontvingen: “Wat een mooie dag gisteren. Geweldig! Geniet van het succes, de inzet en de mogelijkheden die deze gemeente biedt en heeft laten zien. Fantastisch!”
Bij mijzelf voert, naast de vele leuke en bijzondere ontmoetingen, de blijdschap om de geweldige samenwerking met de organisatie en de teams achter de mensen van de organisatie de boventoon. Het is hartverwarmend om te zien met hoeveel inzet iedereen heeft meegewerkt om van deze dag een dag te maken om nooit meer te vergeten! Allemaal nogmaals hartelijk bedankt!
De eerste foto´s zijn vast te zien op de website. Er volgt nog een fotoboek en als de opnames gelukt zijn is er over enige tijd ook een DVD te koop met beelden van de hele dag, zodat er rustig kan worden nagenoten en mensen die helaas de dag niet konden bijwonen er ook nog iets van meekrijgen. Verdere berichten hierover volgen later.

Maartje de Koning-Schoenmaker
Voorzitter kerkenraad