Protestantse Gemeente Oude Wetering

St. Spreng&Schakel Afdrukken

Kijk op www.desprengoudewetering.nl
.
Voor informatie of reserveringen. Klik hier!
.
Doel van de stichting
De stichting is opgericht om de twee monumentale kerkgebouwen van onze gemeente op de best mogelijke manier in stand te houden en, heel belangrijk: te gebruiken voor het werk van onze gemeente. Onze kerkgemeenschap heeft passende ruimte en faciliteiten nodig om, naast de zondagse kerkdienst, activiteiten te organiseren voor verschillende doelgroepen.
.
De functie van de Sprengkerk
Sinds de restauratie, verbouwing en heropening van de Sprengkerk kan deze, naast een aantal kerkdiensten per jaar, gebruikt worden voor het uitvoeren van culturele, sociale en commerciële activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: een rouwplechtigheid, huwelijksfeesten, concerten, toneel, verenigingswerk, vergaderingen, exposities, congressen, scholing en productpromoties. Om deze activiteiten te organiseren en/of uit te voeren is Stichting Spreng & Schakel opgericht.
In de statuten van deze stichting is o.a. geregeld welke activiteiten wel en welke niet kunnen, het zijn en blijven natuurlijk wel gebouwen met een kerkelijke achtergrond en functie.
Een groot aantal gemeenteleden is actief in werkgroepen binnen deze stichting. Denkt u hierbij aan PR, techniek, beheer, tuinonderhoud en, heel belangrijk, algemeen onderhoud.
.
Meedoen? Gebruiken?
Hebt u belangstelling om in een van de werkgroepen mee te werken, of denkt u in de toekomst het Sprenggebouw te willen gebruiken voor een activiteit? Neem dan contact op via www.desprengoudewetering.nl, stuur een mail naar .
.
Word vriend of donateur!
Veel leden van onze kerk hebben een warm gevoel als ze denken aan onze kerkgebouwen. Ze zijn er als kind gedoopt, naar de kindernevendienst gegaan, naar catechisatie geweest, hebben er belijdenis gedaan, zijn er getrouwd en hebben er wellicht afscheid genomen van dierbaren. Al deze mensen houden van ‘hun’ kerkgebouw op een eigen manier en voelen zich verbonden, zouden het jammer vinden als ‘hun’ gebouw zou verkommeren of zelfs verdwijnen. De stichting heeft voor die mensen, en dat zijn er toch heel veel, de gelegenheid geopend om vriend of donateur te worden door jaarlijks een bijdrage van € 25, € 50 of meer te schenken. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.desprengoudewetering.nl.