Protestantse Gemeente Oude Wetering

Kerkblad Afdrukken
Kerkblad ‘Langs de Wetering’ verschijnt maandelijks, uitgezonderd in de zomerperiode. Doel van dit kerkblad is, door middel van berichtgeving over diverse kerkelijke zaken, de gemeenteleden op de hoogte te houden van de gebeurtenissen met betrekking tot het kerkelijk leven. Hierdoor worden alle betrokkenen in staat gesteld met elkaar mee te denken en mee te leven, wat een voorwaarde is om een geloofsgemeenschap te vormen.
De redactie van Langs de Wetering bestaat uit Rijk Zwaan, Corn Tukker en leden van de PR-groep.
Kopij bij voorkeur aanleveren via uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan de redactievergadering vóór 17.00 uur. Verschijningsdata worden gepubliceerd in het kerkblad.
Ter dekking van de kosten van het kerkblad wordt aan de gemeenteleden jaarlijks een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd.
Coördinatoren bezorging:
Ton Brus, 0713318780 en Kees Idelenburg, 0713314083