Protestantse Gemeente Oude Wetering

Agenda Afdrukken

..
- Maandag 18 februari: Moderamen in De Schakel, 13.30 uur
- Woensdag 20 februari: Koffieochtend in De Schakel, 10.00 uur
- Zaterdag 02 maart: Inleveren kopij Langs de Wetering vóór 17.00 uur
- Dinsdag 5 maart: Bezinningsmoment rondom een Bijbeltekst in De Schakel, 20.00-21.00 uur
..

UITZENDING KERKRADIO
.
-17 februari: RK Kerk Roelofarendsveen, presentatie en techniek Kees den Hollander
-24 februari: Sprengkerk Oude Wetering, presentatie en techniek Harry Mulder
-03 maart: RK Kerk Leimuiden, presentatie Jan Oerlemans, techniek Kees den Hollander
-10 maart: Protestantse Kerk Woubrugge, presentatie en techniek Kees den Hollander
.