Protestantse Gemeente Oude Wetering

Agenda Afdrukken

.
- Dinsdag 17 oktober Kerkenraad in De Schakel, 19.30 uur
- Woensdag 18 oktober PKN K&B avond over Voltooid leven in Leimuiden, 20.00 uur
- Zaterdag 20 oktober Inleveren kopij Langs de Wetering vóór 17.00 uur
- Woensdag 7 november Gemeenteavond in De Spreng, 20.00 uur
.