Protestantse Gemeente Oude Wetering

Rooster Afdrukken

.
17 februari - Schakelkerk - 10.00 uur
Voorganger: dhr. J.P. Karstens uit Leiden
Collecten: Kerk en Kerk in Actie Noodhulp en rampenpreventie Ethiopië
Ouderling van dienst: Jan Verweij 071 3314710
Organist: Jaap van Muijden
.
24 februari – Sprengkerk – m.m.v. Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer - 10.00 uur
Voorganger: ds. Christa Jonkheer
Collecten: Kerk en Leger des Heils
Ouderling van dienst: Anja Kret 071 3316590
Organist: Hans van Noord
.
03 maart - Schakelkerk - 10.00 uur
Voorganger: ds. A.J.O. v.d. Wal, Hoofddorp
Collecten: Kerk en Aghiresu
Ouderling van dienst: Marjan van Velzen 071 3312921
Organist: Jaap van Muijden
.
10 maart - Schakelkerk – 1e - zondag Veertig dagen tijd- 10.00 uur
Voorganger: ds. Christa Jonkheer
Collecten: Kerk en Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek
Ouderling van dienst: Marja van Wouwe
.