Protestantse Gemeente Oude Wetering

Rooster Afdrukken

.

14 april - Schakelkerk – Palmzondag - 09.30 uur

Voorganger: ds. M.B. Heijting, Leerdam

Collecten: Kerk en 'PKN JOP'

Ouderling van dienst: Marian van Velzen 071 3312921

Organist: Jaap van Muijden

.

15 april - Schakelkerk – Vesperdienst - 19.30 uur

Voorganger: ds. Christa Jonkheer

Organist: Jaap van Muijden

.

16 april - Schakelkerk – Vesperdienst - 19.30 uur

Voorganger: ds. Christa Jonkheer

Organist: Jaap van Muijden

.

17 april - Schakelkerk – Vesperdienst - 19.30 uur

Voorganger: ds. Christa Jonkheer

Organist: Jaap van Muijden

.

18 april – Zorgcentrum Jacobus – Witte donderdag – Viering Heilig Avondmaal - 11.00 uur

Voorganger: ds. Christa Jonkheer

Collecten: Kerk en 'Kerk in Actie Noodhulp voor de slachtoffers van cycloon Idai'

Ouderling van dienst: Cor Steenwijk 0252 545905

Organist: Henk de Jong

.

18 april - Schakelkerk – Witte donderdag – Viering Heilig Avondmaal - 19.30 uur

m.m.v. Kerkkoor 2-gether

Voorganger: ds. Christa Jonkheer

Collecten: Kerk en 'Kerk in Actie Noodhulp voor de slachtoffers van cycloon Idai'

Ouderling van dienst: Jan Verweij 071 3314710

Organist: Jaap van Muijden

.

19 april - Schakelkerk – Goede Vrijdag - 19.30 uur

Voorganger: ds. Christa Jonkheer

Ouderling van dienst: Anja Kret 071 3316590

Organist: Jaap van Muijden

.

20 april - Schakelkerk – Paaswake - 21.00 uur

Voorganger: ds. Christa Jonkheer

Ouderling van dienst: Marian van Velzen 071 3312921

Organist: Jaap van Muijden

.

21 april - Sprengkerk – 1e. Paasdag - 10.00 uur.m.m.v. Kerkkoor 2-gether

Voorganger: ds. Christa Jonkheer

Collecten: Kerk en 'Kerk in Actie Noodhulp voor de slachtoffers van cycloon Idai'

Ouderling van dienst: Marja van Wouwe 071 3315473

Organist: Jaap van Muijden

.

28 april - Schakelkerk - 10.00 uur

Voorganger: mevr. ds. C. Berbee, Abbenes

Collecten: Kerk en 'Stichting Holland – Oekraïne'

Ouderling van dienst: Cor Steenwijk 0252 545905

Organist: Jaap van Muijden

.

5 mei - Schakelkerk – 09.30 uur

Voorganger: ds. Christa Jonkheer

Collecten: Kerk en Kerk in Actie Kerk-zijn in oorlogstijd in Syrië

Ouderling van dienst: Jan Verweij 071 3314710

Organist: Jaap van Muijden

.

12 mei - Schakelkerk – 09.30 uur

Voorganger: dhr. J. Karstens, Leiden

Collecten: Kerk en 'PKN JOP'

Ouderling van dienst: Anja Kret 071 3316590

Organist: Borislava Petrova

.

19 mei - Schakelkerk – 09.30 uur

Voorganger: mevr. ds. A. van Alphen-Keijzer, Haastrecht

Collecten: Kerk en 'Sauer Clinic Bangladesh'

Ouderling van dienst: Marian van Velzen 071 3312921

Organist: Jaap van Muijden

.